Câu lạc bộ dạy bơi của chúng tôi cung cấp các bài học bơi cho mọi lứa tuổi. Các học viên tham gia có thể nhận thấy sự tiến bộ qua các bài học từ mới bắt đầu đến các chương trình nâng cao với đầy đủ các kiểu bơi (bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm)

Tại Fuji Swimming Club có các level khác nhau được phân chia tùy theo cấp độ kỹ năng của từng trẻ, từng học viên sẽ được chia thành các khóa học tương ứng dựa trên khả năng bơi và độ tuổi.

Chương trình của chúng tôi mang đến sự đồng đều trong học tập cũng như khả năng bơi lội của tất cả học sinh do đó mỗi cấp độ chúng tôi sẽ thiết kế chương trình khác nhau để đảm bảo chất lượng cao nhất.

Swimming Program of Fuji Swimming Club

Level 1:水慣れ1(自分の身を守れる) Beginner Level1(safety)

Level 2:水慣れ2 Beginner Level2

Level 3:クロール(ヘルパー有)Crawl(Put on a float)

Level 4:背泳ぎ(ヘルパー有) Backstroke(Put on a float)

Level 5:クロール Crawl(No float)

Level 6:背泳ぎ(ヘルパー無) Backstroke(No float)

Level 7:平泳ぎ Breaststroke

Level 8:バタフライButterfly

Level 9 -12: 50m Time trial

Level 13:100m IM Time trial

Level 14: 200m IM Time trial

Level 15: 400m IM Time trial