I. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Sau khi tiến hành thanh toán xong Quý khách vui lòng trình xác nhận email đã thanh toán đơn hàng tại Quầy giao dịch để được cung cấp cụ thể về Thông tin khoá học và Membership.

Thời gian giao nhận: theo giờ làm việc tại bể.

 

II. CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN KHOÁ HỌC

1. Chính sách học bù:

Trong trường hợp không tham gia được buổi học, có thể học bù vào một buổi khác.

Đăng ký: Điện thoại,E- mail, làm thủ tục trực tiếp tại quầy lễ tân

Thời hạn: Xác định ngày học bù trước khi buổi học diễn ra. Trong trường hợp muốn học bù trước đó, cần thông báo vào ngày trước ngày muốn đăng ký học bù.

Thời hạn học bù: trong vòng một tháng kể từ ngày nghỉ

Số tiền: Miễn phí đối với trường hợp học bù

2. Chính sách tạm dừng sinh hoạt tại Câu lạc bộ:

Trong trường hợp có vấn đề phát sinh, hội viên có thể xin tạm dừng sinh hoạt theo đơn vị 1 tháng.

Đăng ký: Email, điện thoại, làm thủ tục xin tạm dừng tại quầy lễ tân

Hạn đăng ký: Tối thiểu 20 ngày trước tháng có nguyện vọng muốn xin tạm dừng (Nếu kỳ hạn rơi vào ngày nghỉ thì có thể tính vào ngày làm việc tiếp theo ngay sau đó)

Thời gian: Trường hợp xin tạm dừng sinh hoạt tại Câu lạc bộ liên tục được tối đa 2 tháng

Phí xin tạm nghỉ: 100,000VND

3.Chính sách nghỉ sinh hoạt tại Câu lạc Bộ:

Thủ tục: Email, làm thủ tục xin nghỉ sinh hoạt tại Quầy lễ tân

Thời hạn: Tối thiểu 20 ngày trước tháng có nguyện vọng muốn xin nghỉ. (Nếu kỳ hạn rơi vào ngày nghỉ thì có thể tính vào ngày làm việc tiếp theo ngay sau đó)

Lưu ý: Nếu muốn tái gia nhập hội, sẽ phải đóng lại phí gia nhập.

4. Chính sách thay đổi khóa học:

Khóa học đã đăng ký có thể thay đổi theo đơn vị tháng.

Thủ tục: Email, làm thủ tục xin thay đổi khóa học tại Quầy lễ tân

Thời hạn: Tối thiểu 20 ngày trước tháng có nguyện vọng muốn thay đổi khóa học. (Nếu kỳ hạn rơi vào ngày nghỉ thì có thể tính vào ngày làm việc tiếp theo ngay sau đó)

5. Chính sách hoàn trả:

Điều kiện được hoàn trả:

Vì lý do bất khả kháng như ốm đau, tai nạn hay phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật không thể tiếp tục tham gia CLB.

Và số tiền được hoàn: phần còn lại của khoá học chưa tham gia.

Lưu ý: Phí Membership không được áp dụng điều kiện hoàn trả.

 

III. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Quý khách có thể lựa chọn thanh toán theo các phương thức sau:

1. Thanh toán bằng tiền mặt:

Quý khách có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi mua hàng tại cửa hàng của Fuji Swimming Club. 

2. Thanh toán bằng thẻ:

Fuji Swimming Club hỗ trợ quý khách thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, Mastercard tại Website.

3. Thanh toán qua ngân hàng:

Quý khách có thể thanh toán qua ngân hàng theo các bước sau:

  • Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản đến tài khoản của Fuji Swimming Club, ghi đầy đủ các thông tin: Họ tên + Số điện thoại + Mã đơn hàng.
  • Thông báo cho Fuji Swimming Club (qua điện thoại, email, SMS, …) ngay khi Quý khách đã thực hiện chuyển khoản.
  • Quý khách chuyển tiền đến tài khoản có địa chỉ như sau:

►Chủ tài khoản:  CÔNG TY TNHH FUJI SWIMMING CLUB

►Số tài khoản:    112002856542

►Ngân hàng:       Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – PGD Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng.