ajax-loader
rocket

Giỏ hàng

Tin Tức

Tin Tức

GIỜ VÀNG MIỄN PHÍ BƠI TỰ DO ĐÃ TRỞ LẠI

Tu Anh

Chào mừng Quốc tế thiếu nhi, Fuji đã đưa chương trình miễn phí giờ vàng bơi tự do trở lại!

 

Các em nhỏ dưới 12 tuổi đều được vào cửa và bơi tự do miễn phí vào buổi sáng hai ngày: 31/05/2024 và 01/06/2024

#beboi #FujiSwimmingClub #BeboinuocamDaNang #fujiswimming2024 #uudai #event