ajax-loader
rocket

Giỏ hàng

Tin Tức

Tin Tức

[THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA NĂNG LỰC BƠI LỘI]_LẦN 1 NGÀY 28/11/2020 TẠI HÀ NỘI

Tu Anh

Kết quả kỳ kiểm tra năng lực bơi lội được tổ chức tại Hà Nội lần thứ 1 vào ngày 28/11/2020 vừa qua đã được thông báo trên website của Liên đoàn bơi lội Nhật Bản.

http://www.swim.or.jp/badgetest/successful/202012.php

Kỳ thi năng lực bơi lội lần kế tiếp dự kiến sẽ được tổ chức tại Hồ Chí Minh vào giữa tháng 3/2021.

Chúng tôi xin công bố và chúc mừng các bạn có trong danh sách sau vượt qua kỳ thi năng lực bơi lội (Cấp độ 7 -> Cấp độ 1) lần này như sau:

1. Cấp độ 1:

2. Cấp độ 2:

3. Cấp độ 3:

4. Cấp độ 4:

5. Cấp độ 5:

Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bạn!