ajax-loader
rocket

Giỏ hàng

Tin Tức

Tin Tức

[THÔNG BÁO] VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN PHÍ HỘI VIÊN

Tu Anh

Kể từ ngày 01/04/2021, chúng tôi xin phép được đưa ra thời hạn sử dụng buổi học dựa trên thời điểm thanh toán phí hội viên như sau:

►Học phí:1,000,000VND (Tuần 1 buổi・bao gồm 4 buổi học) 

・Có thể đăng ký khóa học thêm bổ sung VD:2,000,000VND (Tuần 2 buổi・bao gồm 8 buổi học)

►Thời hạn sử dụng khoá học:

・Trường hợp thanh toán vào ngày mùng 1 ~ 14 của tháng:  Đến ngày 14 của tháng kế tiếp

・Trường hợp thanh toán vào ngày 15 đến cuối tháng:       Cuối tháng kế tiếp

 Ví dụ:Trường hợp thanh toán phí hội viên vào ngày 1/ 6: Hạn tham gia học đến ngày 14/7

   Trường hợp thanh toán phí hội viên vào ngày 14/ 6: Hạn tham gia học đến ngày 14/7

   Trường hợp thanh toán phí hội viên vào ngày 23/ 6: Hạn tham gia học đến ngày 31/7 (ngày cuối cùng của tháng)     

►Phí bảo lưu: Miễn phí