NHÀ QUẢN LÝ DINH DƯỠNG MAIMAI 管理栄養士MAIMAI

Cô MaiMai - một chuyên gia dinh dưỡng ( 管理栄養士 - Registered dietitian ) được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công nhận. Cung cấp kiến thức kinh dưỡng thể thao, dinh dưỡn...